I år vil det bli satt ny rekord i antallet gjeldsforhandlinger.
- Mange av våre medlemmer er gjeldsofre på grunn av aggressiv markedsføring, sier leder i Gjeldsofferalliansen.
Hittil i år har 2087 personer måttet inngå gjeldsforhandlinger som følge av manglende betalingsevne. Til sammenligning var antallet gjeldsforhandlinger i hele fjor 2002, viser tall fra Brønnøysundregistrene.

- Tendensen er helt klar, og dette er ikke en nyhet for oss. Det er skremmende å se at så mange blir rammet av gjeldskrise. Mange av våre medlemmer har latt seg lure av kredittselskaper som ikke oppgir effektiv rente, sier leder i Gjeldsofferalliansen (GOA), Bengt Scheldt.

Les mer på aftenposten.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.