Egil Rokhaug

Ny bok om gjeldsordningsloven

Gjeldsordningsloven i teori og praksis gir en systematisk og inngående fremstilling av gjeldsordningsloven (lov 99/1992) slik den lyder etter endringene i 2002 og 2004. De enkelte lovbestemmelsene er kommentert i lys av forarbeidene og den rikholdige rettspraksis somfinnes om loven. Rettsavgjørelsene som foreligger fra de høyere domstolene siden lovensikrafttredelse er gjennomgått, og et større utvalg av disse er gjengitt i kortform, og i mangetifeller også kommentert. Også øvrig litteratur på området er gjennomgått og kommentert.

Boken har en fyldig vedleggs- og registerdel hvor bl.a. en rekke tolkningsuttalelser vedrørende gjeldsordningsloven er inntatt. Den har også et omfattende stikkordbasert rettavgjørelsesregister. Boken er ajourført med rettspraksis og lovgivning frem til mai 2008.

Boken er på 570 sider og vil koste kr 585,-.

Gjeldsordningsloven i teori og praksis er skrevet av Egil Rokhaug. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og er for tiden ansatt som seniorrådgiver i Forbrukeravdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet med ansvar for gjeldsordningsloven, økonomisk rådgivning og generell finansjuss. Han hadde hovedansvaret for revideringen av gjeldsordningsloven som ledet frem til lovendringene i 2002. Rokhaug har også vært medlem av en rekke lovutvalg og tjenestegjør for tiden bl.a. i Banklovkommisjonen. Han har tidligere bl.a. utgitt ”Gjeldsrådgivning og utenrettslige gjeldsordninger” (2004) som særlig omhandler økonomisk rådgivning i kommunene.

FRA INNHOLDET:

Vilkårene for gjeldsforhandling og gjeldsordning

Forholdet mellom namsmannen og den økonomiske rådgiveren i kommunen

Gjeldsordningsloven og den næringsdrivende

Gjeldsordningsloven og kausjonisten

Skyldnerens levestandard under gjeldsordningen

Retten til å beholde bolig og bil

Behandlingen av ulike krav, studiegjeld, skattegjeld og annen offentlig gjeld

Behandlingen av arv, gevinster, erstatninger

Privat beslagsforbud og gjeldsordning

Boken bør først og fremst leses av namsmennene og deres medhjelpere i gjeldsordningssaker samt økonomiske rådgivere i kommunene. Også offentlige innkrevingsmyndigheter, advokater, dommere og andre representanter for det profesjonelle rettsliv som kommer i kontakt med gjeldsordningsloven vil kunne finne interessant stoff i boken. På kreditorsiden vil særlig inkassobyråer, banker og andre kredittinstitusjoner kunne ha nytte av boken.

Ønsker du også en søkbar elektronisk versjon?

Gjeldsordningsloven i teori og praksis vil også bli utgitt som elektronisk versjon (CD-ROM).

Den elektroniske versjonen vil koste det samme som papirversjonen, kr 585,-. Kunder som ønsker begge versjonene får den elektroniske versjonen for kr 210,-, noe som utgjør et betydelig prisavslag.

BESTILLINGSSEDDEL:

Gjeldsordningsloven i teori og praksis av Egil Rokhaug

Boken er på ca 570 sider og koster kr 585,- + porto.

Boken selges ikke hos bokhandleren, men kan bestilles hos:

Organisasjonsnr.: 987 174 773

Egil Rokhaug

Telefaks: 69 19 59 73

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.