I løpet av kort tid har Regjeringen innført moms på inkassosalær og en sterk økning i rettsgebyret. Det fører til at utleggsforretninger (trekk i lønn f.eks) betydelig dyrere. Nå foreslår Regjeringen at gebyret ved en utleggsforretning økes med 35 prosent. I kroner vil gebyret ved en utleggsforretning øke fra 2.957 til 3.971.

- Dette vil garantert medføre at mange flere ikke vil klare å betale sine forpliktelser, men vil bli tvunget til å søke gjeldsordning, sier Bengt Scheldt, leder i Gjeldsoffer-Alliansen.

Statsministeren hadde 16. juni i år en nydelig innlegg i Aftenposten, med tittelen: «Hva jeg vil for Norge». Et av punktene var viet kampen mot fattigdom.

- Etter å ha sett Regjeringens utspill den seneste tiden, må det være tillatt å spørre seg hva Regjeringens egentlige mål er. Vi må nå spørre om det er Regjeringens mål, at flere skal tvinges over på en gjeldsordning. Vi nevner kort:

Ledigheten har bitt seg fast. Da ledigheten skjøt fart fra nyttår 2003, satte Regjeringen ned perioden hvor ledige kunne få dagpenger fra tre år til to år. 1. mars 2002 ble det innført moms på inkassosalær. Den foreløpig siste spiker i de vanskeligstiltes kiste, var den formidable hevingen av rettsgebyret 1. juli. I statsbudsjettet foreslås nå en ny, formidabel økning av gebyret.

- Summen av disse (forløpige) tiltakene vil medføre at det vil bli mye vanskeligere å gjøre opp regninger som kommer på etterskudd. Mange som med et nødskrik kunne ha klart å betale inkassoregninger, vil nå måtte kaste kortene og søke gjeldsordning, sier Bengt Scheldt.

Spesielt negativt slår hevingen av rettsgebyret ut, da det først beregnes to rettsgebyr i Forliksrådet, og deretter 4,7 rettsgebyr hos namsmannen.

- Jeg har svært vanskelig for å forstå logikken bak tankegangen om at folk vil bli bedre betalere ved at gjelden øker. De menneskene som GOA er i kontakt med, kan nesten uten unntak fortelle den samme historien: Arbeidsledighet, sykdom eller samlivsbrudd har gjort det umulig for dem å overholde sine forpliktelser. Når så staten går inn for å sparke mennesker som ligger nede, blir det hele absurd. Dette er skatt på fattigdom, sier han.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.