Politikere jobber for at du som privatperson skal få mulighet til å gå personlig konkurs og få slettet all gjeld. Det er god samfunnsøkonomi, mener Gjeldsoffer-Alliansen.

Flere SV-politikere ber Regjeringen utrede adgang til at det kan åpnes for ordning med personlig konkurs med sletting av gjeld, etter mønster av amerikansk konkurslovgivning. Tiltaket er ett av flere forslag for å hindre en ny gjeldskrise. At husholdningenes gjeldsbelastning er den høyeste på 10 år, bekymrer forslagsstillerne på Stortinget.

- Dette er et viktig lovforslag for gjeldsofre. Vi har i lang tid arbeidet for retten til å gå personlig konkurs og få slettet gjeld. Dette er god samfunnsøkonomi, sier leder i Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt. Han viser til at USA har hatt en slik lovgivning i 105 år.

Les mer på h-a.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter