Det går mot ny rekord i antall utkastelser i år. Ingen skal likevel behøve å frykte at namsmannen gjør dem hjemløse i julehøytida, melder Nationen. Hos Gjeldsoffer-Alliansen lar de seg imidlertid ikke imponere av «moderne» storsinn. Nyttår kommer tidsnok for dem som sitter i klemma. Å bli tvunget ut på gata er umenneskelig uansett når det skjer, mener leder Bengt Scheldt.

– Akkurat nå har vi ikke besøk av folk som skal tvangsflyttes, for jula er jo fredet. Nylig var det imidlertid en her som hadde fått stengt av strømmen. Poenget er at det å være fattig fratar deg verdigheten, og grunnleggende menneskerettigheter, sier han.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter