Det går mot ny rekord i antall utkastelser i år. Ingen skal likevel behøve å frykte at namsmannen gjør dem hjemløse i julehøytida, melder Nationen. Hos Gjeldsoffer-Alliansen lar de seg imidlertid ikke imponere av «moderne» storsinn. Nyttår kommer tidsnok for dem som sitter i klemma. Å bli tvunget ut på gata er umenneskelig uansett når det skjer, mener leder Bengt Scheldt.

– Akkurat nå har vi ikke besøk av folk som skal tvangsflyttes, for jula er jo fredet. Nylig var det imidlertid en her som hadde fått stengt av strømmen. Poenget er at det å være fattig fratar deg verdigheten, og grunnleggende menneskerettigheter, sier han.
Les mer...

Relaterte artikler!