Inkassobyråene som kjøper opp gjeld gir sine ansatte bonus når de klarer å kreve inn penger fra gjeldsofrene. Gjeldsofferalliansen mener bonusordningen er uetisk.

I løpet av de to siste årene er tallet på nordmenn som har fått lånegjelden sin kjøpt opp av gjeldsfirmaer fordoblet. I dag har 40.000 nordmenn gjeld som er oppkjøpt av denne typen inkassobyråer. Flere av byråene gir sine ansatte opptil 60.000 kroner i bonus i året hvis de har vært flinke til å kreve inn gjelden, melder NRK.
– Man skylder jo pengene til de er innfridd, eller man har fått til en avtale om ettergivelse, sier daglig leder Helle Waxholt i inkassobyrået Tenea.
Hun er ikke redd for at de ansatte vil gå over en etisk grense fordi de blir fristet til å tjene ekstra penger. Bengt Scheldt, leder i Gjeldsofferalliansen, er av en helt annen oppfatning.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter