Hvis du er en av dem som lar økonomien skure og gå selv om du vet at det bærer galt av sted, har engelske forskere gitt lidelsen et navn. De kaller det finansfobi og mener at så mange som ni millioner briter er rammet, skriver Aftenposten.
I Norge er betalingsproblemene i årets første måneder velkjent for forskere, inkassobyråene og finansnæringen. Christian Poppe ved Statens institutt for samfunnsforskning tror finansfobi rett og slett er farlig.
- Vi ser sammenhengen mellom gjeldsproblemer og psykisk helse hver eneste dag. For noen er problemene massive, sier leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.