Antall gjeldsofre øker kraftig her i landet, melder P4. Det er nesten 30 prosent flere enn i fjor. Vet utgangen av november hadde 2.335 mennesker gått inn i gjeldsforhandlinger, viser tall fra Brønnøysundregistrene. Ikke nok med at det er en stor økning fra i fjor, i fjor økte antallet med 35 prosent fra 2002.

Bengt Scheldt i Gjeldsofferalliansen misliker utviklingen i de siste tallene han fikk på bordet før helgen.
- Det er klart det er bekymringsfullt. Vi hadde jo trodd at det skulle gå litt nedover, men de to siste årene har det bare økt og økt, sier Scheldt.

Han forklarer økningen med arbeidsledighet og kjøpepress – ikke minst nå før jul: - Dette er en form for misbruk. Noen kommer til å ruse seg nå og gå i en deilig rus fram til julaften. I februar-mars kommer namsmannen, sier han.

Les mer på p4.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.