Aldri før har så mange misligholdt husleien i Oslo. I Tromsø har saksbunken økt med hundre prosent. Det skorter både på vilje og evne. De siste to årene har antall begjæringer om utkastelse i Bærum økt med 20 prosent. Oslo er fra før verstingen i klassen. Nærmere 40 prosent av alle utkastelser i Norge skjer i hovedstaden.

Året 2002 pyntet ikke på inntrykket. Aldri før har så mange Oslo-borgere "møtt døren" på grunn av manglende husleie. Ved utgangen av året var 5649 begjæringer innkommet - en økning på over 11 prosent. 17 prosent av begjæringene endte med utkastelse, skriver Aftenposten.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.