Aldri før har så mange misligholdt husleien i Oslo. I Tromsø har saksbunken økt med hundre prosent. Det skorter både på vilje og evne. De siste to årene har antall begjæringer om utkastelse i Bærum økt med 20 prosent. Oslo er fra før verstingen i klassen. Nærmere 40 prosent av alle utkastelser i Norge skjer i hovedstaden.

Året 2002 pyntet ikke på inntrykket. Aldri før har så mange Oslo-borgere "møtt døren" på grunn av manglende husleie. Ved utgangen av året var 5649 begjæringer innkommet - en økning på over 11 prosent. 17 prosent av begjæringene endte med utkastelse, skriver Aftenposten.
Les mer...

Relaterte artikler!