Staten tjener grovt på alle som ikke kan betale sine regninger. I fjor økte "fattigskatten" med 77 millioner kroner. Aldri har staten tjent så mye på folk som ikke kan eller vil betale regningene sine. I fjor tok namsmennene inn 389 millioner kroner i gebyrer, opp fra 312 millioner i 2003. I år settes det ny rekord igjen: Regjeringen regner med gebyrinntekter på rundt en halv milliard kroner i 2005, og den legger ikke skjul på at det skal svi å ikke betale sine regninger, skriver Aftenposten.

- Hverken denne eller tidligere regjeringer har lagt skjul på at man ivaretar statens budsjetter i innkrevingen, sier statssekretær Trond Prytz (V) i Justis- og politidepartementet.

Les mer på aftenposten.no
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter