Mennene bak skandalen Finance Credit har hatt jobben som finansnæringens renovatører. De har tynet dem som ligger under for gjeldstyranniet. Nå sitter de i samme klisteret selv.
Affærene omkring Finance Credit vil trolig gå i lang tid både i rettssaler og mediene. Mye av oppmerksomheten vil fortsatt være rettet mot mulige unnlatelsessynder både fra banker, revisjonsselskaper og kjendiser som har latt seg bruke. Men vi får håpe at vi ikke glemmer å stille spørsmål ved selve virksomhetsområdet. Bør det være tillatt å drive med kjøp og salg av råtten gjeld, og burde det være bedre regulert fra myndighetenes side? Vi skal i hvert fall være klar over at samfunnet med nåværende manglende lovgivning legger godt til rette for svake sjeler som ønsker å gjøre kjappe gevinster. Når gevinstene er store, sitter det som regel igjen noen som også må bokføre tapene, skriver Vårt Land på lederplass.
Les mer...

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter