Mennene bak skandalen Finance Credit har hatt jobben som finansnæringens renovatører. De har tynet dem som ligger under for gjeldstyranniet. Nå sitter de i samme klisteret selv.
Affærene omkring Finance Credit vil trolig gå i lang tid både i rettssaler og mediene. Mye av oppmerksomheten vil fortsatt være rettet mot mulige unnlatelsessynder både fra banker, revisjonsselskaper og kjendiser som har latt seg bruke. Men vi får håpe at vi ikke glemmer å stille spørsmål ved selve virksomhetsområdet. Bør det være tillatt å drive med kjøp og salg av råtten gjeld, og burde det være bedre regulert fra myndighetenes side? Vi skal i hvert fall være klar over at samfunnet med nåværende manglende lovgivning legger godt til rette for svake sjeler som ønsker å gjøre kjappe gevinster. Når gevinstene er store, sitter det som regel igjen noen som også må bokføre tapene, skriver Vårt Land på lederplass.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter