Inkassobyråene går av og til lagt over grensen for hva som kan aksepteres i sin iver etter å få skyldnere til å gjøre opp for seg. Telefonene kommer til alle døgnets tider, og bærer av og til preg av direkte trakassering.
 Gjeldsoffer-alliansen har eksempler på skyldnere som blir oppringt på arbeidsplassen, hvor skyldnere avkreves forklaringer i kollegenes påhør. Også telefonsamtaler til mer eller mindre fjerne familiemedlemmer forekommer.

- Et av de styggeste eksemplene jeg kjenner til var en inkassomedarbeider som ringte til skyldners besteforeldre for å fortelle hvor dårlig barnebarnet var til å gjøre opp regningene sine, sier leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen.

I nyhetene på TV2 mandag, rettet han flengende kritikk mot inkassobyråer som går over streken.

- Vårt råd om å be inkassobyråene "å ryke og reise" gjelder ikke i sin alminnelighet, for ofte kan man oppnå betalingsutsettelse og andre fornuftige ordninger hvis man går i dialog med kreditorer og inkassobyråer. Men trakassering er det ingen grunn til å finne seg i, og vi anbefaler at overtramp blir påklaget til inkassoklagenemnda. Husk også at retten til å kreve salær bortfaller når reglene for god inkassoskikk ikke er oppfylt, sier han. 

Les også: Inkassokongene er verst av Ingebrigt Steen Jensen

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.