Politimester Jørgen L. Høidahl har tatt lensmann Harald Kopperud i Sørum ut av tjeneste som lensmann mens SEFO-etterforskningen mot ham pågår.
Som ansvarlig for namsmannsfunksjonen i Sørum har lensmannen den siste måneden blitt utsatt for knallhard kritikk, etter at kontoret i flere år har sluppet gjennom langt færre gjeldsordningssaker enn andre lensmannskontor. Det har fått flere til å klage, og Gjeldsoffer-Alliansen har på vegne av en kvinne anmeldt lensmannen for grov tjenesteforsømmelse.

Relaterte artikler!