Stadig flere må ha hjelp til å komme ut av gjeldsklisteret, skriver Dagsavisen. I fjor ble det inngått 1.964 nye gjeldsordninger. Det er det høyeste antallet på åtte år. Arbeidsledigheten og aggressive utlånere får skylda av leder i Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt.

– Ledigheten har bitt seg fast og det får sine naturlige følger. Samtidig har vi denne aggressive markedsføringen av forbrukslån. Når til og med de store bankene havner ut på galeien med lån med høy rente, er man ikke det minste trygge, sier Scheldt.

Les mer i dagsavisen.no
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.