Flere enn noen gang blir kastet ut av hjemmene sine fordi de ikke klarer å betale husleia. Ifølge TV2 har utkastere over hele landet måttet ta i bruk skuddsikre vester og pepperspray for å beskytte seg ute på jobb.
- Utviklingen er skremmende, sier Bengt Arne Scheldt, leder i Gjeldsoffer-Alliansen til TV2.

- Vi har hatt nok av folk som har kommet hit og spurt om de kan kaste oss ut med barn og alt. Joda, det kan de og det gjør de, svarer vi. Det burde skje noe. Man burde innse at dette er et problem. Når myndighetene ikke gjør noe blir folk desperate og mistroiske til myndighetene, sier han.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter