Tusenvis av fattige familier har ikke penger til mat og bolig fordi statens pengeinnkrevere ikke følger lovverket. Stortinget krever at regjeringen stopper dette øyeblikkelig.

De statlige pengeinnkreverne, som Trygdeetatens innkrevingskontor, Statens Innkrevingssentral, Skatteinnkreverne og Namsmannen har alle en lovpålagt plikt til å sørge for at skyldnere beholder nok penger til å leve av. Men samordningen fungerer dårlig. Nå krever justiskomiteen på Stortinget at regjeringen øyeblikkelig prioriterer arbeidet med å samordne lønnstrekk i én felles koordineringsinstans, skriver Dagsavisen.

– Dette betyr enormt mye for mange flere enn våre 1.500 medlemmer. Folk har slitt i årevis, sier leder av Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt.

Les mer på stjordalens-blad.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.