100 000 kroner i lån på ti minutter? Penger til alt du ønsker? Slik aggressiv markedsføring av lån der forbrukeren ikke får greie på hva lånet koster, vil Stortinget ha slutt på.

- Vi har i det siste sett utrolig mye markedsføring av lån i aviser, på Internett, TV og på SMS der det sies at du kan få forbrukerlån veldig lett og på kort tid. Men det opplyses ikke om de faktiske kostnadene, sier stortingsrepresentant Audun Bjørlo Lysbakken. Sammen med tre andre kolleger i SV har han fremmet flere forslag for å hindre at enda flere får gjeldsproblemer.

Og GOA jubler: - Vi har fått gjennomslag for mange års arbeid. Nå blir også personlig konkurs med sletting av gjeld utredet, sier Bengt Scheldt.

Les mer på aftenposten.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter