Stortinget pålegger regjeringen å gi statsstøtte til Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) neste år. I merknadene til statsbudsjettet for 2005 begrunner stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomite dette med at GOA driver et ideelt arbeid som er god samfunnsøkonomi, og som hjelper enkeltpersoner og familier i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Derfor bør Gjeldsoffer-Alliansen få adgang til å søke statstiltilskudd, heter det i den enstemmige merknaden.

- Dette er en svært god nyhet for oss, sier GOA-leder Bengt Scheldt.

Flertallet i komiteen, alle partier unntatt Høyre og KrF, går imidlertid lenger. De gir en klar korreks til regjeringen som valgte å avslå den forrige søknaden fra GOA. Komiteens flertall trekker fram de signalene som ble gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2004. Da ble det understreket at merknaden i forrige statsbudsjett om å gi støtte til GOA var å oppfatte som "en tydelig føring". I klartekst betyr dette åpenbar kritikk av barne- og familieministeren. Komiteen gjentar at det er ønskelig at GOA sikres fortsatt drift ved hjelp av offentlig tilskudd, og at departementet bør legge dette til grunn ved behandling av en ny søknad.

SKAL...FÅ TILSKUDD

Stortinget sier i sin merknad ikke bare at en søknad fra GOA skal vurderes. "Flertallet vil igjen understreke at GOA skal kunne søke og få tilskudd fra statsbudsjettet" heter det i flertallsmerknaden. Klarere instruks til regjeringen er det neppe mulig å gi.

- Vi ble svært skuffet da departementet avslo vår forrige søknad. Det har ført til at vi har måttet svare nei til mange fortvilede nødskrik fra gjeldsofre det siste året. Altfor mange møter en telefonsvarer når de ringer til oss. Men vi er veldig fornøyd med stortingsflertallets klare og entydige signal. Stortinget har bestilt en ny søknad fra oss, og den skal de selvfølgelig få, sier GOA-leder Bengt Scheldt.

URIKTIG AVSLAG

Forrige gang GOA søkte statstøtte antydet departementet at GOA gir rettshjelp til klienter i strid med loven. Etter Gjeldsoffer-Alliansens oppfatning er dette uriktig, og bare et påskudd for å ha noe å henge avslaget på.

- Vi er klar over lovens krav om advokatbevilling for å drive rettshjelpvirksomhet i næring. Dette kravet gjelder imidlertid ikke oss ettersom vi er en ideell organisasjon som hjelper medlemmer uten å ta betalt for det, først og fremst gjennom informasjonsmateriell og generelle råd. Heller ikke kravet om at det er nødvendig med bevilling for de som "til stadighet" driver rettshjelp kan brukes mot oss. Vår juridiske bistand til medlemmer i enkeltsaker er så begrenset i omfang at det ikke rammes av loven. Vi driver ikke rettshjelp "til stadighet". Departementets avslag forrige gang bygget på feil faktum, sier Bengt Scheldt.

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter