Mange har store problemer med å betale de høye strømregningene sine. Minst 60.000 har fått utsatt betalingen og inkassosakene er mange. Både politikere og strøm- og inkasso-bransjen kritiserer regjeringen, melder NRK.

- Det virker ikke som om politikerne har gjort noe som helst. Det kan jo se ut som om at kraftleverandørene nå har gått halvveis inn i rollen som sosialkontor. Når jeg fikk vite at Steensnæs anbefalte folk om å gå på sosialkontoret med strømregningen dersom de hadde betalingsproblemer, slo det meg at den mannen umulig kan ha noe som helst kontakt med virkeligheten. Han skjønner rett og slett ikke at dette er et stort problem for tusenvis av mennesker, sier GOA-leder Bengt Scheldt til NRK.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter