Stor skatte- og avgiftsgjeld til staten skal ikke lenger stå i veien for å få en gjeldsordning. Regjeringen foreslår at det offentlige blir mer likestilt med andre kreditorer, skriver Aftenposten. Forslaget om å åpne for gjeldsordning også for dem med stor skatte- og avgiftsgjeld, vekker positive reaksjoner hos Bengt Scheldt, leder for Gjeldsoffer-Alliansen.
 - Under forutsetning av at man gjør dette, vil jeg hilse det med stor glede, sier Scheldt. Han påpeker at dette har vært den største bøygen i systemet, og at den har utestengt mange mennesker fra gjeldsordning - særlig folk som driver næring.
Les mer...

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter