Tidligere banksjef Bjørn Berger, nå økonomisk rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, rister på hodet over kommunens prioriteringer. Han mener at en økonomisk rådgiver tjener inn lønnen sin mange ganger.

Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen har liten tro på at mer samarbeid med sosialkontorene er en god løsning for Bergen.
- Terskelen for å gå dit er for høy. I tillegg sliter de også med sprengt kapasitet. Og de som jobber der er sosionomer, ikke økonomer, som trengs for å gjøre denne jobben, sier Scheldt.
Les mer...

Relaterte artikler!