Nytt eksempel på at det er dyrt å være fattig: Vivi-Anne Alhm trekkes i lønn for å bli trukket i lønnen. Arbeidsgiver Oslo kommune skor seg på Alhms økonomiske ulykke. For hvert trekk som gjøres i inntekten hennes i måneden, trekker Oslo kommune ytterlige 84,50 kroner i gebyr. Alhm har seks slike trekk. Dermed koster det henne over 6000 kroner i året bare å bli trukket i lønnen.

- Dette kan umulig være lov. Det kreves en hjemmel eller avtale for å kunne trekke medarbeidere i lønn. Det er rett og slett uhyrlig hvis Oslo kommune legger sten til byrden ved å skaffe seg avtalehjemmel for et slikt gebyr, og enda verre hvis de gjør det i strid med loven, sier GOA-leder Bengt Scheldt.

Les mer på aftenposten.no

Ber om redegjørelse

SVs Ivar Johansen, som er medlem av bystyrets finanskomite i Oslo, vil vite om kommunen har skaffet seg en avtalehjemmel for gebyr på lønnstrekk, slik arbeidsmiljøloven krever. I et brev ber han finansbyråd Andrè Støylen (H) redegjøre for saken. Han vil også vite om byrådet finner det rimelig å belaste kommunalt ansatte med gebyr for trekk i lønn. Videre ber han om dokumentasjon på hva som er kommunens faktiske kostnader knyttet til automatisk lønnstrekk. (03.02.2005)

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.