Nytt eksempel på at det er dyrt å være fattig: Vivi-Anne Alhm trekkes i lønn for å bli trukket i lønnen. Arbeidsgiver Oslo kommune skor seg på Alhms økonomiske ulykke. For hvert trekk som gjøres i inntekten hennes i måneden, trekker Oslo kommune ytterlige 84,50 kroner i gebyr. Alhm har seks slike trekk. Dermed koster det henne over 6000 kroner i året bare å bli trukket i lønnen.

- Dette kan umulig være lov. Det kreves en hjemmel eller avtale for å kunne trekke medarbeidere i lønn. Det er rett og slett uhyrlig hvis Oslo kommune legger sten til byrden ved å skaffe seg avtalehjemmel for et slikt gebyr, og enda verre hvis de gjør det i strid med loven, sier GOA-leder Bengt Scheldt.

Les mer på aftenposten.no

Ber om redegjørelse

SVs Ivar Johansen, som er medlem av bystyrets finanskomite i Oslo, vil vite om kommunen har skaffet seg en avtalehjemmel for gebyr på lønnstrekk, slik arbeidsmiljøloven krever. I et brev ber han finansbyråd Andrè Støylen (H) redegjøre for saken. Han vil også vite om byrådet finner det rimelig å belaste kommunalt ansatte med gebyr for trekk i lønn. Videre ber han om dokumentasjon på hva som er kommunens faktiske kostnader knyttet til automatisk lønnstrekk. (03.02.2005)

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter