Stadig flere oslofolk må selge boligen på tvangssalg. Men situasjonen var langt verre påbegynnelsen av 1990-tallet. 352 andelsleiligheter ble auksjonert bort i fjor. Det er en tredjedel mer enn i 1997, opplyser NRK. Tvangssalg av selveierboliger har gått noe ned i samme periode, fra 563 til 532 boliger.
- Det kan virke som om eiere av andelsleiligheter er mer sårbare i et stramt rentemarked. Inngangsbilletten til borettslagsleiligheter er lavere enn for selveierboliger, og da er det naturlig at de med dårligst økonomi kjøper seg inn i dette markedet, sier seksjonssjef i namsretten, Reidar Amble Ommundsen til Aftenposten Aften.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.