Stortinget mener at aggressive og useriøse kreditorer skal havne bak i køen når gjelden skal inndrives. Leder av finanskomiteen, Siv Jensen (Frp), og saksordfører Torstein Rudihagen (Ap) håper denne lovendringen vil føre til at færre banker gir lån til kunder som ikke burde tatt opp lån, skriver NRK Forbrukerinspektørene.
Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen synes det er flott at politikerne sender de useriøse selskapene bak i køen.
- Jeg tror frarådingsplikten ikke følges noe særlig av en rekke finansieringsinstitusjoner. Vi har merket en økning blant folk som har fått økonomiske problemer på grunn av forbrukslån. Vi får tro at det nå vil bli vanskeligere for disse cowboy-firmaene siden de risikerer å ikke få inn gjelden, sier han.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.