I 1998 lanserte Venstre 17 velbegrunnede og fornuftige forslag til endringer av gjeldsordningsloven. Forslagene ble presentert med brask og bram i pressa av den høyprofilerte advokaten Leon Bodd, nå gruppeleder i Oslo bystyre. Partiet fremsto som forkjempere for en av samfunnets svakeste grupper, gjeldsofferne, og utspillet skapte forventninger og håp hos titusener av gjeldsrammede over hele landet, skriver SVs Rolf Erik Johansen.

Nylig ble gjeldsordningsloven revidert, og regjeringspartiet Venstre har vært oppe til eksamen. Av de 17 forslagene ble 13 ikke fulgt opp overhodet, og her finnes det ikke spor etter partiet i lovens forarbeider. Men to av punktene er faktisk vedtatt. Det er imidlertid fordi samtlige partier på Stortinget er enige i disse to forslagene. På ytterligere to viktige områder fra det gamle Venstre-notatet er loven forbedret: Den såkalte etterperioden, som partiet klart og tydelig var imot for fire år siden, er redusert fra fem til to år. Stortinget har også vedtatt å sidestille skattegjeld med gjeld til øvrige kreditorer. Også det er et gammelt venstreforslag, kanskje et av de viktigste.

Men i begge disse spørsmålene har Venstre skiftet standpunkt! Glemt er hensynet til gjeldsofferne. Leon Bodd er satt på gangen. I saksmerknadene fra finanskomiteen er det finansnæringas synspunkter som har fått gehør hos partiets representanter. De viktige endringene er altså vedtatt, ikke på grunn av, men på tross av Venstres ”innsats”. Det eneste regjeringspartiet Venstre har greid å få til i gjeldsordningssaken, er selvfølgeligheter som det ikke er noen uenighet om! Partiet strøk til eksamen.

I 1998 var advokat Bjørn Erik Thon en av flere som var med på å meisle ut Venstres politikk når det gjelder gjeldsordningsloven. Hva som senere skjedde vet vi. Da blitslyset sluknet forsvant forslagene ned i en støvete skuff. I 2002 er den samme Bjørn Erik Thon blitt forbrukerombud. Han skal føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven. Forbrukerombudet har blant annet myndighet til å nedlegge forbud mot ulovlig markedsføring. Kanskje Bjørn Erik Thon bør nedlegge forbud mot Venstres markedsføring av seg selv som det sosialliberale partiet som kjemper for at gjeldsofferne skal få en ny sjanse i livet? Villedende reklame er jo forbudt, ikke sant?

Mange fortvilede mennesker i en vanskelig livssituasjon føler seg lurt av Venstres kameleoner, og det har de god grunn til.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.