I 1998 lanserte Venstre 17 velbegrunnede og fornuftige forslag til endringer av gjeldsordningsloven. Forslagene ble presentert med brask og bram i pressa av den høyprofilerte advokaten Leon Bodd, nå gruppeleder i Oslo bystyre. Partiet fremsto som forkjempere for en av samfunnets svakeste grupper, gjeldsofferne, og utspillet skapte forventninger og håp hos titusener av gjeldsrammede over hele landet, skriver SVs Rolf Erik Johansen.

Nylig ble gjeldsordningsloven revidert, og regjeringspartiet Venstre har vært oppe til eksamen. Av de 17 forslagene ble 13 ikke fulgt opp overhodet, og her finnes det ikke spor etter partiet i lovens forarbeider. Men to av punktene er faktisk vedtatt. Det er imidlertid fordi samtlige partier på Stortinget er enige i disse to forslagene. På ytterligere to viktige områder fra det gamle Venstre-notatet er loven forbedret: Den såkalte etterperioden, som partiet klart og tydelig var imot for fire år siden, er redusert fra fem til to år. Stortinget har også vedtatt å sidestille skattegjeld med gjeld til øvrige kreditorer. Også det er et gammelt venstreforslag, kanskje et av de viktigste.

Men i begge disse spørsmålene har Venstre skiftet standpunkt! Glemt er hensynet til gjeldsofferne. Leon Bodd er satt på gangen. I saksmerknadene fra finanskomiteen er det finansnæringas synspunkter som har fått gehør hos partiets representanter. De viktige endringene er altså vedtatt, ikke på grunn av, men på tross av Venstres ”innsats”. Det eneste regjeringspartiet Venstre har greid å få til i gjeldsordningssaken, er selvfølgeligheter som det ikke er noen uenighet om! Partiet strøk til eksamen.

I 1998 var advokat Bjørn Erik Thon en av flere som var med på å meisle ut Venstres politikk når det gjelder gjeldsordningsloven. Hva som senere skjedde vet vi. Da blitslyset sluknet forsvant forslagene ned i en støvete skuff. I 2002 er den samme Bjørn Erik Thon blitt forbrukerombud. Han skal føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven. Forbrukerombudet har blant annet myndighet til å nedlegge forbud mot ulovlig markedsføring. Kanskje Bjørn Erik Thon bør nedlegge forbud mot Venstres markedsføring av seg selv som det sosialliberale partiet som kjemper for at gjeldsofferne skal få en ny sjanse i livet? Villedende reklame er jo forbudt, ikke sant?

Mange fortvilede mennesker i en vanskelig livssituasjon føler seg lurt av Venstres kameleoner, og det har de god grunn til.

Relaterte artikler!