Det er underlig at media ikke nevner at en av de mest barbariske og ødeleggende lover i moderne tid nå er blitt dramatisk revidert. Den kan føre til at titusener i årene som kommer vil få mulighet til å ta ansvar for eget liv. Dette er en forbedring som redder mange fra ufattelige ødeleggelser og lidelser, skriver Tore Lende i et debattinnlegg i avisa Norge Idag.

Den tidligere forretningsmannen fra Sandnes, som via sitt eget nettsted har gitt gjeldsoffere et ansikt bl.a. gjennom den selvutleverende oppgaven "Rett til liv", tror den nye loven vil hjelpe mennesker til å få en ny start og bli skapende bidragsytere til samfunnet. BR>Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.