GOA vil kvalitetssikre private gjeldsrådgivere

Det er behov for en kritisk gjennomgang av den private gjeldsrådgiverbransjen. Derfor har Gjeldsoffer-Alliansen satt i gang en kartlegging av landets private rådgivere. Organisasjonen oppfordrer alle som kjenner til slike private rådgivere, eller som har erfaringer med slike firmaer, å ta kontakt.
- Det er ofte lang ventetid for å få hjelp fra kommunens rådgivningstjeneste. Derfor søker mange mennesker andre løsninger. Vår erfaring er at gjeldsofte i mange tilfeller er et lett bytte for useriøse kjøkkenskrivere som er ute etter lettjente penger, sier GOA-leder Bengt Scheldt.

Les mer på www.gjeld.info/radgivere

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter