GOA tar et kraftig oppgjør med justisministeren

Åpent brev til justisminister Odd Einar Dørum
 
Eier du ikke skam, Odd Einar Dørum?

Før valget i 1997 fremsto du som gjeldsofrenes venn og støttespiller. Mange fine artikler om gjeldkrisen, signert Dørum, fant veien til media. Du var i sin tid gjest på Gjeldsoffer-Alliansens landsmøte, og holdt et fengende innlegg. Ditt mål var å komme inn på Stortinget, og du brukte gjeldsofrene som springbrett. Det var de brukbare til.

Du kom inn på Stortinget. Du fikk til og med plass ved Kongens bord. Men så glemte du gjeldsofrene, ja mer enn det, du vendte dem ryggen. Det vi opplevde var at du sparker beina unna de svakeste, da du øket rettsgebyret ved lønnstrekk til svimlende 3.972 kroner. Norge hadde fra før nordisk, sannsynligvis også europeisk rekord i rettsgebyr på dette feltet, 1. januar 2005 ble gebyret øket med ytterligere 34 %!

Gebyret er dermed fire ganger høyere enn i Sverige og Danmark.

For virkelig å sparke mennesker som ligger nede, uttalte justisdepartementet:

«- Det skal koste når det blir inkasso. Det er et pressmiddel for å få betalt. Gebyrene skal ha preventiv effekt.» Disse kyniske uttalelser er riktignok ført i pennen av statssekretær Trond Prytz, men ingen behøver imidlertid forsøke å innbille GOA at en statssekretær går ut i media uten å ha klarert sine uttalelser med statsråden. Dette er din uttalelse, Dørum!

Denne forakten for de svake har klare fascistiske islett. Forakt for tapere, forakt for svakhet, og en dyrkelse av det sterke, kjennetegner fascismen.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter