Kraftig advarsel mot "gjeldsrådgivere" som opererer med langsiktige avtaler!

En del «gjeldsrådgivere» inngår skriftlige avtaler med nye kunder, hvor det avtales en fast månedlig sum for forhandlingen, og hvor det blir gjort oppmerksom på at gjeldsforhandlingen kan ta lang tid. Dette er sannsynligvis for å sikre seg mot at kundene senere klager på en lang, og ofte resultatløs saksbehandling. En slik avtale motiverer ikke rådgiverne til å arbeide raskt, tvert i mot. Med en slik avtale risikerer du å bli en melkeku for disse firmaene.

 

I mange tilfeller er lange forhandlinger unødvendige. Gjeldsordningsloven sier at det skal ha vært forsøkt å forhandle med kreditorene, før skyldner kan levere sin søknad til namsmannen. Denne forhandling bør ta max én måned!

 

Mange mennesker som i desperasjon kontakter disse «rådgiverne», har allerede lønnstrekk fra namsmannen. Dermed er deres inntekt kraftig beskåret, f.eks. bruker namsmannen i Oslo en livsoppholdssats på kr. 6.900 pr. måned. Dersom noen utfra et minimalt livsopphold binder seg opp til å betale kr. 3 - 4.000 til en rådgiver, sier det seg selv at avtalen kommer til å bli svært vanskelig å overholde. GOA vil hevde at «rådgiverne» spekulerer i dette. Når den månedlige summen uteblir, avslutter naturligvis «rådgiverne» sitt arbeid, som regel underretter de også kreditorene om at forhandlingen er slutt. Denne melkekua er død, det er på tide å finne andre.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter