images/logo.png

En del «gjeldsrådgivere» inngår skriftlige avtaler med nye kunder, hvor det avtales en fast månedlig sum for forhandlingen, og hvor det blir gjort oppmerksom på at gjeldsforhandlingen kan ta lang tid. Dette er sannsynligvis for å sikre seg mot at kundene senere klager på en lang, og ofte resultatløs saksbehandling. En slik avtale motiverer ikke rådgiverne til å arbeide raskt, tvert i mot. Med en slik avtale risikerer du å bli en melkeku for disse firmaene.

 

I mange tilfeller er lange forhandlinger unødvendige. Gjeldsordningsloven sier at det skal ha vært forsøkt å forhandle med kreditorene, før skyldner kan levere sin søknad til namsmannen. Denne forhandling bør ta max én måned!

 

Mange mennesker som i desperasjon kontakter disse «rådgiverne», har allerede lønnstrekk fra namsmannen. Dermed er deres inntekt kraftig beskåret, f.eks. bruker namsmannen i Oslo en livsoppholdssats på kr. 6.900 pr. måned. Dersom noen utfra et minimalt livsopphold binder seg opp til å betale kr. 3 - 4.000 til en rådgiver, sier det seg selv at avtalen kommer til å bli svært vanskelig å overholde. GOA vil hevde at «rådgiverne» spekulerer i dette. Når den månedlige summen uteblir, avslutter naturligvis «rådgiverne» sitt arbeid, som regel underretter de også kreditorene om at forhandlingen er slutt. Denne melkekua er død, det er på tide å finne andre.

Cron Job Starter