Jan 19, 2021

Arbeidsledighet i Norge

Periode

Ledige

Endring %

± 2008

Jan 2008 44.670    
Feb 41.993 -6,0  
Mars 41.794 -0.5  
April 38.750 -7,3  
Mai 36.944 -4,7  
Juni 38.727 4,8  
Juli 44.102 13,9  
Aug 44.364 0,6  
Sep 41.990 -5,4  
Okt 42.252 0,6  
Nov 45.180 6,9  
Des 50.076 10,8  
Jan 2009 65.166 30,1 45,9 %
Feb 67.400 3,4 60,5 %
Mars 70.735 4,9 69,2 %
April 72.712 2,8 87,6 %
Mai 68.343 -6,0 85,0 %
Juni 70.161 2,7 81,2 %
Juli 78.409 11,8 77,8 %
Aug 77.109 -1,7 73,8 %
Sep 69.615 -9,7 65,8 %
Okt 68.283 -1,9 61,6 %
Nov 67.425 -1,3 49,2 %
Des 69.852 3,6 39,5 %
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter