Arbeidsledighet i USA

Hvorfor vise en statistikk fra USA?

Fordi USA er verdens største økonomi, Norges viktigste handelspartner, og fordi det som skjer i USA vil få stor betydning for hva som kommer til å skje i Norge.

(Tall i tusen. Det er altså 15,7 millioner arbeidsledige i USA i oktober 2009.)Periode

Ledige

Endring %

± 2008

Jan 2008 7.555    
Feb 7.423 -1,7 %  
Mars 7.820 5,3 %  
April 7.675 -1,9 %  
Mai 8.536 11,2 %  
Juni 8.662 1,5 %  
Juli 8.910 2,9 %  
Aug 9.550 7,2 %  
Sep 9.592 0,4 %  
Okt 10.221 6,6 %  
Nov 10.476 2,5 %  
Des 11.108 6,0 %  
Jan 2009 11.616 4,6 % 53,8 %
Feb 12.467 7,3 % 68,0 %
Mars 13.161 5,6 % 68,3 %
April 13.724 4,3 % 78,8 %
Mai 14.511 5,7 % 70,0 %
Juni 14.729 1,5 % 70,0 %
Juli 14.462 -1,8 % 62,3 %
Aug 14.928 3,2 % 56,3 %
Sep 15.142 1,4 % 57,9 %
Okt 15.700 3,7 % 53,6 %

 

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter