GOA foreslår at selvangivelsen skal følge lånesøknader

Kredittopplysningsbyrået Dun & Bradstreet melder at av de 40.000 som hadde betalingsanmerkninger i 2006, og som ble gjort opp, fikk 14.000 nye anmerkninger etter kort tid. Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dun & Bradstreet, Kjell Ola Kleiven legger ansvaret for denne utvikling på den konsesjonsendring som skjedde i 2006. (Tidligere kunne betalingsanmerkninger som var gjort opp, lagres i ett år, etter konsesjonsendringen skal de slettes umiddelbart.)

Gjeldsoffer-Alliansen vil hevde at Kleivens synspunkter ikke bare er skivebom, de er skudd i feil retning. Her vil vi minne om det gamle ordtaket:

Det er for sent å stenge stalldøren når hesten er stjålet!

GOA har i flere år arbeidet for å få innført et gjeldsregister etter mønster av Sverige. Her kan långivere gå inn og finne hvor mye gjeld Svensson allerede har, og dermed få et godt grunnlag for å behandle en lånesøknad. I Norge har det blitt reist sterke motforestillinger mot dette forslaget. Først ute var naturligvis Datatilsynet og Personvernnemnda, men også utlånssiden har merkelig nok hatt motforestillinger. Et av argumentene var at registeret ville omfatte mange som ikke sto i fare for å misligholde sine forpliktelser.

GOA vil hevde at konsesjonsendringen var på sin plass. Dersom vi snur litt på tallene fra Dun & Bradstreet, ser vi at 26.000 mennesker fikk slettet sine anmerkninger og har skjerpet seg med hensyn til videre låneopptak. Disse ville før konsesjonsendringen slitt lenge med å få leie bolig, få et mobilabonnement, et billig strømabonnement mm.

Derfor vil vi fremme et forslag som er adskillig mer treffsikkert: Kredittilsynet må sette som vilkår at ved alle lånesøknader over kr. 5.000 skal det medfølge en kopi av siste års selvangivelse! Dersom kreditor ikke kan fremvise kopi av selvangivelsen når problemer oppstår, bør veien til Bankklagenemnda og sletting av gjelden bli kort!

Dette forslaget vilikke løse alle problemer, men sannsynlig 75 - 80%! Kredittkortselskapene har et svært lettvint forhold til å undersøke lånsøkers betalingsevne. Med vårt forslag vil også argumentet om at uskyldige blir berørt, falle til jorden. Informasjonsutvekslingen vil foregå utelukkende mellom lånsøker og utlåner.

Tilbake til ordtaket om stalldøren og hesten: GOA ønsker altså at tyvene (cowboyutlånerne) skal stoppes før de kommer seg inn i stallen og får gjort noe skade! Det blir for lettvint å lesse all skyld over på de naive og lettlurte menneskene som tar opp disse lånene med svært høy rente.

 

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Forumet Nyeste Emner

  • Hva innebærer oppheving av GO? (3 Svar)
  • Gjelden går som vanlig fra dag 1 i gjeldsordningen med den opprinnelige renten. Blir GO opphevet får du nåværende saldo med fratrekk for hva som er betalt. Hvis du ser på selvangivelsen år for år så ser du beløpet har økt, denne er basert på det opprinnelige beløpet minus innbetalt....
  • i Temaer / Gjeldsordning: Opphevet
  • For lite dividende (3 Svar)
  • Vær i forkant å ha dialog med din namsmann. Hovedpoenget er å være avregnet i løpet av 5 års perioden, men det er alltid noen ####høl som gjør sitt beste i å få gjeldsordningen opphevet, så sørg for å lagre all dokumentasjon/mailer. (Vet av erfaring) Husk, namsmannen har myndighet til...
  • i Temaer / Gjeldsordning: Opphevet
  • Oppdaterte Innlegg - Forum (1 Svar)
  • Hei, et lite hjertesukk fra et medlem som savner oppdatert informasjon på nettsidene til GOA. Jeg finner lite eller ingen info fra senere år, og det svarer ikke helt til forventningene jeg hadde ved innmelding. Ser at noen forsøker seg på spørsmål i forumet innimellom, men fryktelig lite...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 64 12
 • Kontoret er åpent 09 - 16.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter