Inkassobyråer har gått ut på dato

- men de har ikke oppdaget det ennå!

1. januar 2006 trådde nemlig loven om uimotsagte krav i kraft.

Fra 1. januar 2006 kan en kreditor sende sitt krav direkte til namsmannen, uten å måtte gå veien om inkassobyrå og forliksråd. Det skal legges ved et enkelt skjema, som kan hentes her:

 

Det er ikke lenger nødvendig å sende et krav til forliksrådet for å gjøre det rettskraftig. Heller ikke er det nødvendig med en dom i forliksrådet for å sikre kravet mot foreldelse, en utleggsforretning hos namsmannen vil gjøre samme nytten.

Inkassoloven § 17 sier at skyldner plikter å erstatte fordringshavers nødvendige kostnader ved utenrettslig inndriving. Utgifter til inkassobyrå og forliksråd kan altså bli ansett som unødvendige. Bruken av inkassobyråer er nå degradert til et forsinkende og fordyrende element i prosessen.

På denne bakgrunn må det kunne hevdes at dagens inkassosalær i Norge er hinsides enhver fornuft. Gjeldsoffer-Alliansen støtter fullt ut Forbrukerrådets krav om at inkassosalærene skal deles med kreditorene. Inkassosatser på linje med Sverige burde være tilstrekkelige, det er på tide at i kreditorene (spesielt useriøse cowboyutlånere) blir pålagt å ta sin del av ansvaret. (GOA har for øvrig i flere år lobbet på Stortinget for å få satt ned inkassosalærene, vi er derfor svært fornøyd med at myndighetene nå tar tak i dette problemet. 4. september 2009 meldte regjeringen at inkassosalærene vil bli satt ned inntil 50 % fra 1. januar 2010.)

Det må også kort nevnes at skyldners rett til å komme med innsigelser til kravet ikke er blitt det minste svekket etter lovendringen.

GOA vil oppfordre gjeldsslaver til å protestere på unødvendige kostnader til inkassobyråer og forliksråd.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.