Inkassobransjen forteller eventyr

Inkassoeventyr: De fattigste av de fattige vil få det verre!
Regjeringen sendte 4. september ut en pressemelding om at inkassosalærene ville bli satt vesentlig ned. Som ventet foranlediget denne meldingen en hektisk virksomhet fra inkassobransjens side. En av de første artiklene kom fra
Liberaleren.no, og kan trygt kalles et bestillingsverk, og i tillegg en eventyrfortelling. Artikkelens overskrift er nemlig:
De fattigste av de fattige vil få det verre!
GOA etterlyser en klar formulering av hvorfor forskriftsendringen skulle medføre at de fattige får det verre.

Artikkelforfatteren sparer ikke på kruttet: Inkassobyråene blir fremstilt som økonomiske rådgivere!
Allerede her vil en del tusener gjeldstyngede mennesker protestere kraftig. Trusselbrev, telefoner til alle døgnets tider, trakasseringen fra inkassobransjen har vel ikke akkurat preg av rådgivning. Det eneste råd man får er: Betal oss, ellers ...

GOA har gjennom 18 år mottatt meldinger fra desperate mennesker, som klart forteller om hverdagen for gjeldsofre. Åraken til at inkassobyråene kontakter dem, er å true dem til å betale, eller presse dem til å inngå avtaler om betaling. Inkassobyråene hopper elegant bukk over det faktum at dersom et annet krav blir sendt til namsmannen, har denne ikke lovhjemmel for å ta hensyn til inngåtte avtaler. Når så namsmannen nedlegger lønnstrekk, og skyldner blir ute av stand til å videreføre den frivillige

avtalen, har vi fått meldinger om at inkassobyrået beskylder skyldner for å være uansvarlig som ikke følger opp avtaler ...

Forfatteren forsøker seg i slutten av artikkelen med en direkte bløff, han påstår friskt at Finansminsteren i 2005 lovte gjennomgang av statlige gebyrer. Noe mer skrives ikke, det insinueres altså at det ikke har skjedd noe.
Til dette er å si: Rettsgebyret ved uttleggsforetninger (lønnstrekk) som Odd Einar Dørum i 2005 satte opp til verdensrekord: kr. 3.972, ble av Kristin Halvorsen i 2006 satt ned til kr. 1.591. Dette er det eneste en gjeldstynget person skulle behøve å betale for et misligholdt krav.
Imidlertid fortsetter mange inkassobyråer å sende krav til forliksrådet, der det påløper minst kr. 1.720 (I tillegg til inkassosalæret!) Mye kan tyde på at dette gjøres med en eneste hensikt: Å påføre kravet mest mulig kostnader!

Inkassobransjen har gått ut på dato:
Etter lovendringen i 2006, kan nå enhver kreditor sende sitt krav direkte til namsmannen (paragrafen om uimotsagte krav). Det er ikke lenger behov for inkassobyrå eller forliksråd. Lovendringen vil medføre en raskere saksbehandling, noe som er en fordel både for kreditor og skyldner. Kreditor får sine penger raskere, skyldner sparer renter og omkostninger ved en lang prosess. GOA er klar over at noen namsmenn (bl.a i Oslo) i dag har urimelig lang saksbehandlingstid, men dette vil løse seg.

Inkassobransjen fremstår i dag som en historisk dinosaur, et fordyrende og forsinkende element i en innkrevingsprosess!

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter