Gjeldsregister

Gjeldsoffer-Alliansen har i flere år arbeidet for at Norge skal innføre det samme som i Sverige, nemlig et gjeldsregister. I Sverige kan alle banker ved mottak av en lånesøknad, raskt sjekke om vedkommende har for mye gjeld fra før. Forutsetningen for at den enkelte bank kan få slike opplysninger er de selv leverer opplysninger til registeret. Den forrige regjeringen sendte sommeren 2013 et forslag om et slikt register til Stortinget. GOA var svært fornøyd så langt. Forslaget rakk imidlertid ikke å bli behandlet før Stortinget avsluttet vårdesjonen.

Etter valget trakk den nye regjeringen forslaget tilbake, det ble opplyst at det skulle bearbeides videre.

 

12. mai 2015 kom kalddusjen i Revidert Nasjonalbudsjett: Midlene som var avsatt til utredning av gjeldsregisteret ble disponert til noe annet! 

 

Samtlige aktører som har vært høringssinstanser beklager dette på det sterkeste. Les mer

 
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt