Dansk modell for lønnstrekk

 

Danmark har lenge hatt en fornuftig ordning for lønnstrekk. Det kan bare trekkes i lønn for barnebidrag, skatt eller studielån. Gjeld til banker og finansinstitusjoner kan ikke trekkes i lønn. Bankene kan ta pant og tvangsselge eiendeler slik som i Norge. De skyldnere som bor leid, og ikke eier f.eks. bil, kan imidlertid ikke kreditorene gjøre noe særlig med. Denne ordningen har en positiv selvregulerende effekt på finansindustrien.

I Norge er det litt for lettvint å slenge penger etter lånsøkere, uten å undersøke om de har betalingsevne, slik finansavtaleloven sier. GOA vil ta opp med myndighetene om den danske ordningen bør innføres i Norge, som et element til å demme opp for den uhemmede utlånsvirksomheten kredittkortselskapene driver med. Nylig sto et kortselskap på Gardermoen flyplass og fallbød kort til passasjerene som ankom.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter