images/logo.png

GOA feiret 20 årsdagen med vellykket seminar på Håndverkeren!

Den første utgaven av medlemsavisen Gjeldsposten lå klar til deltakerne da Gjeldsoffer-Alliansen mandag feiret sitt 20-årsjubileeum med et seminar i Oslo. Den tidligere direktøren for Folketrygdsfondet, Tore Lindholt, håpet at Gjeldsoffer-Alliansen ikke ville ha behov for et like langt liv i fremtiden, men fryktet at det ikke vil være grunnlag for hans forhåpninger. Gjeldsoffer-Alliansen er en slik type organisasjon som helst skulle ha gjort seg selv overflødig, men som nok aldri vil makte det.

 

Det begynte på slutten av 90-tallet. Høy arbeidsledighet, høye renter, fall i boligprisene og politiske innstramninger, blant annet ved å fjerne deler av det daværende rentefradraget, kastet mange mennesker ut i store problemer. De klarte ikke sine forpliktelser overfor bankene, og ble gjeldsofre. Mange av dem opplevde at de uforskyldt var havnet i uføret, men ble nedlatende og arrogant behandlet av bankene.

 

Dette fikk noen til å reagere. Inger Svindahl fra Nesodden tok initiativet til å etablere Gjeldsofferaksjonen, som senere ble til Gjeldsoffer-Alliansen, da det viste seg å være behov for en permanent organisasjon for å kjempe for gjeldsofrenes sak overfor det politiske systemet, og for å hjelpe enkeltstående gjeldsofre.

 

Bengt Scheldt har vært organisasjonens leder siden 1993. Han åpnet selv seminaret i Håndverkerens flotte lokaler i Oslo med å fortelle om foreningens første år.  Den ble etablert på rett tid. Allerede i 1992 ble den første gjeldsordningsloven vedtatt av Stortinget, og den ferske Gjeldsofferaksjonen klarte å påvirke resultatet. Et møte med saksordføreren i Stortinget, og en telefonrunde til samtlige medlemmer i Odelstinget, resulterte i to endringer i forhold til regjeringens forslag. Næringsgjeld ble tatt med i gjeldsordningen, og gjeldsofrene fikk beholde en bolig av "rimelig standard," i stedet for som foreslått av regjeringen: "En bolig av minimumsstandard". Denne ikke ubetydelige seieren var hovedoppslaget i det første nummeret av medlemsavisen "Gjeldsposten"som ble distribuert i november 1992.

 

"- Vi trodde det skulle bli en kortvarig aksjon som skulle påvirke myndighetene til å ta ansvar for en feilslått politikk, men endte opp med en organisasjon som kjemper for en sak som er like aktuell i dag, 20 år senere," sa Bengt Scheldt under innledningen til seminaret.

 

Også Tore Lindholt vektla politikernes feilslåtte politikk på begynnelsen av 90-tallet, da han holdt en underholdende hilsningstale til seminardeltakerne. Han mente at deres frislipp for bankene på slutten av 80-tallet, kombinert med innstramninger, førte til en boligboble og gjeldsrenter som steg til uhørte nivåer. Det endte med priskrakk, bankkrise, en arbeidsledighet på over 6 prosent, og, som et resultat, - mange gjeldsofre.

 

"Når vi i dag ser på Hellas bør det være med et visst gjenkjennelsens blikk, for vi har vært der selv, i gjeldskrisens svøpe," sa han, og poengterte at den store forskjellen mellom dagens Norge og dagens Hellas ikke er politikerne, men oljefondet. Hver enkelt av oss er ansvarlig for våre egne handlinger, men mennesker kan uforskyldt bli brakt i et økonomisk problem av kredittinstitusjoners og politikeres uansvarlige atferd, sa han. Les Tore Lindholts innlegg

 

Også den neste taleren, Egil Rokhaug, seniorrådgiver i Barne- likestillingsdepartement, vektla kredittinstitusjonenes ansvar for dagens gjeldsproblemer. Teamet var "Kan gjeldsordningsloven avhjelpe dagens gjeldsproblemer". Han mente at et gjeldsregister, kombinert med et rentetak, ville være en effektiv løsning for å forhindre at folk blir dratt inn i en gjeldskrise av taleføre låneselgere. "Når folk får flere millioner kroner i kredittkortgjeld burde man i større grad kunne legge et større ansvar på de som yter lån," mente han

 

Rokhaug mente at en registrering av forbrukerlån og et krav til finansieringsinstitusjonene om å sjekke i registeret før de yter lån, kombinert med sanksjoner dersom de ikke gjør det, ville etter Rokhaugs mening ansvarliggjøre långiverne i større grad enn i dag. Andre land har slike ordninger i noe ulike former.

 

Rokhaug ville også koble inn sosialfaglig rådgivning i større grad enn tidligere i forbindelse med gjeldsordningen. Dagens erfaringer viser at mange gjeldsofre pådrar seg ny gjeld underveis i gjeldsordningen. En gjeldsordning hjelper eksempelvis ikke på å redusere spillegalskap. Gjeldsordningen er en form for konkurslov. Den kan ikke avhjelpe sosiale og psykososiale problemer. Det har selvsagt heller ikke namsmannen kompetanse til. Han mente derfor at det burde åpnes kanaler fra finansieringsapparatet over i det sosiale hjelpeapparatet for de som trenger det, hvilket han presiserte selvsagt ikke er alle gjeldsofre. Les Egil Rokhaugs innlegg

 

Christian Poppe, dr. polit og forsker ved SIFO, mente på sin side at man ikke måtte gå for langt i å antyde at dagens gjeldsproblemer skyldes individuelle faktorer, mens problemene på begynnelsen av 90-tallet skyldtes strukturelle problemer. "Strukturelle og individuelle problemer henger sammen," mente han. Christian Poppe har forsket på gjeldsofferproblematikk siden 1989 og er kanskje Norges fremste ekspert på området.

 

Seminaret på Gjeldsoffer-Alliansens 20års-jubileum ble avsluttet av Elling Borgeraas, som også er forsker på SIFO. Han tok for seg hvordan man i dag beregner, og hvordan man heller bør beregne, livsoppholdssatsene. Han redegjorde for hvordan et referansebudsjett blir til.

 

Elling Borgeraas (SIFO), Egil Rokhaug (BLD), Bengt Scheldt (GOA), Tore Lindholdt, Christian Poppe (SIFO, Thorvald Moi (GOA)

 
Cron Job Starter