"Gjeldsrådgiver" Thom Harlem dømt i Forliksrådet!

"Gjeldsrådgiver" Thom Harlem har GOA fått mange klager på. Etter at honoraret er betalt, skjer det svært lite. Nylig fant en tidligere klient av Harlem tiden moden for å klage ham til Forliksrådet.

 

Klienten hadde betalt Harlem kr. 10.000, som skulle brukes til å betale kreditorer. Harlem betalte kr. 1.440 til noen kreditorer, resten av beløpet kr. 8.560 trakk han som honorar. Klienten anmeldte forholdet til politiet som bedrageri, men saken ble naturligvis henlagt av Henleggelsespolitiet. 

 

I rettsmøtet hevdet Thom Harlem å ha brukt minst 18 timer på oppdraget, og at han hadde skrever tre runder med brev til kreditorene. GOAs leder møtte som fullmektig sammen med klienten, og hevdet at det arbeidet som var utført tilsvarte to timers arbeid på GOA. I tillegg ble det lagt frem en mail fra Lindorff, der de skrev at de ikke hadde hørt om noen nedbetalingsavtale. Harlem satt altså i Forliksrådet og løy!

 

Klienten krevde å få tilbakebetalt kr. 7.960 av Harlem. Forliksrådet dom gav klienten delvis medhold i kravet, og Thom Harlem ble dømt til å betale kr. 3.980 til den tidligere klienten.

 

GOA vil oppfordre andre som har vært utsatt for denne mannens metoder, om å ta kontakt med oss.

 

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter