images/logo.png

"Gjeldsrådgiver" Thom Harlem har GOA fått mange klager på. Etter at honoraret er betalt, skjer det svært lite. Nylig fant en tidligere klient av Harlem tiden moden for å klage ham til Forliksrådet.

 

Klienten hadde betalt Harlem kr. 10.000, som skulle brukes til å betale kreditorer. Harlem betalte kr. 1.440 til noen kreditorer, resten av beløpet kr. 8.560 trakk han som honorar. Klienten anmeldte forholdet til politiet som bedrageri, men saken ble naturligvis henlagt av Henleggelsespolitiet. 

 

I rettsmøtet hevdet Thom Harlem å ha brukt minst 18 timer på oppdraget, og at han hadde skrever tre runder med brev til kreditorene. GOAs leder møtte som fullmektig sammen med klienten, og hevdet at det arbeidet som var utført tilsvarte to timers arbeid på GOA. I tillegg ble det lagt frem en mail fra Lindorff, der de skrev at de ikke hadde hørt om noen nedbetalingsavtale. Harlem satt altså i Forliksrådet og løy!

 

Klienten krevde å få tilbakebetalt kr. 7.960 av Harlem. Forliksrådet dom gav klienten delvis medhold i kravet, og Thom Harlem ble dømt til å betale kr. 3.980 til den tidligere klienten.

 

GOA vil oppfordre andre som har vært utsatt for denne mannens metoder, om å ta kontakt med oss.

 

Cron Job Starter