images/logo.png

Direktør Tor Berntsen i inkassobyrået Kredinor uttaler til Dine Penger 29. april at personer som misligholder lån bør få betalingsanmerkninger mye tidligere enn i dag.

Dagens regler sier at anmerkninger kan registreres først 30 dager etter at det er foretatt rettslige skritt for å drive inn gjelden. Rettslige skritt kan på sin side først iverksettes etter flere purringer og inkasso. Les mer:

 

Inkassodirektøren foreslår derfor følgende endringer:

  • Betalingsanmerkninger kan registreres 45 dager etter betalingsoppfordring, ned fra rundt 120 dager.
  • Kravet om å gå til rettslige skritt før anmerkning kan registreres, vrakes.

 

GOA vil hevde at dette utspillet kommer som et tillegg til finansindustriens ansvarsfraskrivelse. Inkassodirektøren har tydeligvis ikke hørt om det gamle ordtaket: «Det er for sent å låse stalldøren når hesten er stjålet!»

Hva med å låse stalldøren? Hva med å kreve en selvangivelse før lån blir innvilget?

Når ikke bransjen selv vil låse stalldøren, må myndighetene komme på banen og tvinge dem til dette.

 

En rask registrering av betalingsanmerkninger vil ikke hindre dem som er i gang med den onde sirkel, nemlig å betale kredittkort A med kort B osv. osv. Disse vil ikke bli registrert, da de pr. definisjon ikke har misligholdt ennå. Galeien kan i verste fall fortsette i flere år før den blir stoppet.

 

GOA vil hevde at en rask registrering vil medføre at også omtvistede krav kan bli registrert. Dette er lovregulert, men med få eller ingen konsekvenser ved overtramp. Her må myndighetene innføre sanksjoner som virkelig svir, dersom personer feilaktig blir registrert.

 

Inkassodirektøren blir riktig fornøyelig når han på spørsmål om han ønsker at flere skal falle utenfor ved å få dette stemplet på seg uttaler: - Vi ønsker ikke at folk skal falle utenfor. Men når noen er en dårlig betaler, er det viktig at de faktisk blir registrert som det. Og det må skje i tide, før de pådrar seg ytterligere gjeld. Det er ingen menneskerett å få innvilget mer i kreditt når man ikke kan betale for seg, sier Berntsen.

Her vil GOA tilføye: Det er ikke nok å sjekke at lånsøkere ikke har betalingsanmerkninger, det er like viktig å sjekke at de har betalingsevne! Her svikter finansindustrien totalt!

 

GOA avviser inkassodirektørens forslag, og venter spent på departementets nye forslag om gjeldsregister.

 
Cron Job Starter