images/logo.png

 GOA har fått meldinger fra våre medlemmer om at Juristbistand AS i Bergen er blitt erstattet av Finansforhandling AS. Innehaveren er imidlertid den samme, nemlig Gunnar Olsen. Denne karen har tidligere hatt flere firmaer i "rådgiverbransjen". Samtlige firmaer hadde som spesialitet å føre laaange forhandlinger mens månedlige honorar påløp.

 

Økonomiforhandling AS    Les mer

Rettshjelper Gunnar Olsen

Forhandlingsøkonomi, slettet 20.08.2015

Juristbistand AS

Finansforhandling AS, registrert 16.03.2015

 

Det må være lov å mistenke at årsaken til de hyppige firmaendringer er at metoden med laaange forhandlinger ble kjent hos gjeldsofrene. Ytterligere advarsler mot dette firmaet og denne mannen burde være unødvendige. Vi viser til informasjon på vår webside om Økonomiforhandling AS og injuriesaken mot GOA.

 

Finansforhandling AS har som de andre firmaene en flott webside, der det påpekes at innehaveren er både jurist og økonom. Hadde bare kunnskapene og etikken stått i stil med reklamen!

 

GOA fikk nylig en sak, der en dame hadde inngått avtale med Finansforhandling AS om å betale kr. 850 pr. mnd for bistand. Hun ble opplyst at en gjeldsforhandling ville ta lang tid. Tiden gikk, og etter en del måneder fikk damen brev fra namsfogden om at søknaden var avslått, da gjelden var for fersk. Gunnar Olsen hadde altså ikke denne elementære kunnskap om gjeldsordningsloven § 1-4: "Åpning av gjeldsforhandling skal nektes dersom størstedelen av gjelden er nylig stiftet" .

 

Imidlertid var han frekk nok til å foreslå at samarbeidet skulle fortsette et års tid, og at man da søkte på nytt. Honoraret skulle være kr. 1.000 pr. mnd!

Lettjente penger!

 

Nå hadde heldigvis damen blitt mistenksom, undersøkte på internett og fant GOA og våre advarsler.

Cron Job Starter