images/logo.png

Finland har virkelig forstått hva gjeldsproblemer gjør med samfunnet, og har tatt grep!

 

Hva har Finland innført på relativ kort tid?      (Alle linker er på svensk.)

 

Gjeldsordningslov med tre år som hovedregel:

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1993/19930057 se kap 5 og §30.

 

Lov om forsinkelsesrente. 

Den renten som løp da lånet ble misligholdt, kan bare beholdes i 180 dager, deretter går renten ned til vanlig forsinkelsesrente, som i dag er 7 % i Finland.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=20.8.1982%2F633 Se §4.

 

Rentetak satt ned fra 50 % til 20 % effektiv årlig rente på forbrukslån og microlån.

Maksimal rente i Finland er i dag 20 %.  Denne loven ble innført i 2013, med maks. rente på 50 %. Dette kan høres som en spøk, men hensikten var å sette en stopper for de små, kortsiktige lånene som florerte en periode, der effektiv rente p. a. (per år) kunne komme opp i 1 000 %! Allerede i 2013 var det mange utenlandske utlånere som pakket sammen og forlot Finland.

Den nye renten på 20 % ble besluttet i statsråd i mars, og trådde i kraft 1. september 2019.  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=20.8.1982%2F633

 

Egen lov om gjeldsrådgivning, dette mangler i Norge.

Flere land har lovgivning om sine offentlige gjeldsrådgivere, men såvidt vi vet, er Finland det eneste land der loven også innbefatter de private gjeldsrådgiverne. Norge har i dag ingen lovgivning som kan holde de såkalte "gjeldsrådgiverne" i ørene. Her er det fritt frem, og svært få muligheter til å stoppe de verste utskuddene!

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170813

https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/ekonomi_och_skuldradgivning.html

 

Rimelige kostnader ved rettslig skritt:

https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index/ulosotto/ulosottomaksut.html

 

Rimelige inkassosatser, men likevel høye nok til å gi fortjeneste.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990513, se §10 A.

 

 

 
Cron Job Starter