images/logo.png

Myndighetene har så langt vist handlekraft til å bistå de store aktører i næringslivet.  Da må det være tillatt å spørre:  Hva med de små aktører?

 

Mange små enmannsbedrifter mister også kunder, mens leier, skatt og moms skal betales. I tillegg blir mange lønnsmottagere permittert, og blir dermed avhengige av dagpenger. NAV får nå en ny, formidabel søkermasse, tallet 185 000 er nevnt.  Dette vil garantert medføre forsinkelser i utbetalinger av dagpenger. Mange vil her komme på etterskudd med regninger, husleier og lån. Dagsrevyen meldte 24. mars at antallet arbeidsledige nærmer seg 300 000!

 

Hva vil nå skje?  Vil denne krisen medføre at grådige inkassobyråer får en gylden mulighet til å berike seg?

 

Her må myndighetene på banen! Det må i en periode innføres forbud mot konkurser mot små firmaer, ikke minst fra skattemyndighetenes side. Domstolene må stoppe disse konkursbegjæringer. Hvorfor begjære konkurs der man på forhånd vet at boet er tomt? De eneste som tjener på dette, er bobestyrere.

Når viruskrisen en gang er over, må Norge fortsatt ha denne underskogen av små bedrifter.

 

Permitterte privatpersoner må også skjermes mot inkassobransjen. I en periode må namsmenn nekte å behandle begjæringer om utlegg. Hvorfor begjære utlegg hvor det intet er til utlegg?

 

Myndighetene må også innføre et forbud mot ågerrenter.

 

Både Kongen og statsministeren har bedt om solidaritet og dugnad. Dette må også gjelde for mindre bedrifter og permitterte privatpersoner!