images/logo.png

2020 har vært et svært aktivt år for GOA.

Vårt arbeidsfelt er ikke begrenset bare til å bistå mennesker med gjeldsproblemer, men også til lobbying for å forbedre aktuelle lover.

13. januar. GOA hadde utlyst en stilling som daglig leder. Det var kommet en del søknader. På styremøtet ble Kjersti Teksum ansatt. Kjersti er jurist, og har hatt en allsidig praksis.

27. januar. En arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet hadde i løpet av 2019 vurdert endringer i dagens inkassolov. Nå ble arbeidsgruppens innstilling offentligjort. GOA er høringsinstans, og vi ble meget skuffet da det kom for en dag hvor små endringer i loven gruppen egentlig foreslo. Mestedelen av våren arbeidet vi derfor hardt med å utforme et høringsnotat, der vi klargjorde våre synspunkter.

Forbrukerrådet hadde allerede i 2019 trommet sammen en gruppe som arbeidet for en vesentlig endring av inkassoloven. I tillegg til GOA, deltok Fylkesmannen i Viken, Namsfogden i Oslo, Jussbuss og Forbrukertilsynet. I 2020 foregikk kontakten i gruppen via video og telefon.

6. april. Justisminister  Monica Mæland gikk sterkt ut og foreslo en rask endring av inkassoforskriften. Høringsfristen var svært kort, bare 14 dager.

17. april. Etter flere styremøter på telefon, ble GOAs høringsnotat for endring av inkassoforskriften levert Justisdepartementet.

19. april. Regjeringen vedtok endringene i inkassoforskriften. Endringene var imidlertid svært skuffende. Riktignok var overskriften for pressemeldingen: Regjeringen halverer inkassosalærer! Leste man videre i artikkelen, så man raskt at halveringen kun gjaldt de minste kravene, de under kr. 500. For de største kravene, over kr. 50 000 derimot, ble nedsettelsen kun 10 %! Det ser ut som om regjeringen utelukkende hadde lest inkassobransjens synspunkter.

9. juni. Så langt om forskriften! Endring av selve inkassoloven var viktigere. GOA leverte et fyldig høringsnotat til Justisdepartementet om endring av inkassoloven. Høringsnotatet kan leses på websiden vår.

17. juni. Coronaen hadde lagt seg over Oslo, og vi hadde lenge utsatt årsmøter, både for organisasjonen og Oslo-avdelingen. Da nesten hele styret er i risikogruppen pga. alder, våget vi ikke å innkalle til årsmøter. Det sittende styret avholdt derfor telefonmøte, og ble enige om å prolongere styret til situasjonen blir bedre.

Det ble sendt ut en melding til medlemmene, med årsberetning og regnskap, og spørsmål om det var noen som hadde innsigelser til dette brudd på vedtektene. Det kom ingen innsigelser.

3. september. Funkweb er et firma som på oppdrag fra NAV bistår mennesker med arbeidsinkludering. GOA var invitert til Funkweb for å orientere brukere og veiledere om veier ut av en gjeldskrise. Etter møtet, fikk noen brukere separat rådgivning.

Cron Job Starter