Gjeldsregister er personvern! Mange trenger å vernes mot seg selv!

Regjeringen vurderer å utvide gjeldsregisteret til også å omfatte boliglån, billån og studielån. GOA hevder at også skattegjeld bør innlemmes.

I mange år var GOA forkjemper for å få på plass et gjeldsregister, etter mønster av Sverige. Etter mye lobbing blant politikerne, begynte det endelig å skje noe på våren 2013. Regjeringen fremmet et forslag om gjeldsregister, som ble oversendt Stortinget. Etter valget på høsten, og ny regjering, ble imidlertid forslaget trukket tilbake. Først seks år senere, 1. juli 2019 var gjeldsregisteret endelig var på plass. I mellomtiden hadde ca. 200 000 mennesker fått anledningen til å låne seg til fant!

Med gjeldsregisteret på plass, vil det fremover bli nærmest umulig å refinansiere gammel gjeld med å fortsette å ta opp nye forbrukslån. Dette har tydeligvis landets namsmenn fått merke, det ble raskt en økning i antallet søknader om gjeldsordning.

GOA har hele tiden arbeidet for at gjeldsregisteret skulle omfatte flere gjeldstyper enn bare forbruksgjeld. Endelig ser det ut som om regjeringen har forstått at dette kan bli en fordel for mange forbrukere.

Datatilsynet stritter naturligvis imot regjeringens intensjoner om å utvide lånetypene. Argumentet er det samme gamle: Personvern!

Her er GOA klar i talen: Gjeldsregister er et svært godt personvern.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Forumet Nyeste Emner

  • Hva innebærer oppheving av GO? (3 Svar)
  • Gjelden går som vanlig fra dag 1 i gjeldsordningen med den opprinnelige renten. Blir GO opphevet får du nåværende saldo med fratrekk for hva som er betalt. Hvis du ser på selvangivelsen år for år så ser du beløpet har økt, denne er basert på det opprinnelige beløpet minus innbetalt....
  • i Temaer / Gjeldsordning: Opphevet
  • For lite dividende (3 Svar)
  • Vær i forkant å ha dialog med din namsmann. Hovedpoenget er å være avregnet i løpet av 5 års perioden, men det er alltid noen ####høl som gjør sitt beste i å få gjeldsordningen opphevet, så sørg for å lagre all dokumentasjon/mailer. (Vet av erfaring) Husk, namsmannen har myndighet til...
  • i Temaer / Gjeldsordning: Opphevet
  • Oppdaterte Innlegg - Forum (1 Svar)
  • Hei, et lite hjertesukk fra et medlem som savner oppdatert informasjon på nettsidene til GOA. Jeg finner lite eller ingen info fra senere år, og det svarer ikke helt til forventningene jeg hadde ved innmelding. Ser at noen forsøker seg på spørsmål i forumet innimellom, men fryktelig lite...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 64 12
 • Kontoret er åpent 09 - 16.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter