Fri Rettshjelp yter juridisk bistand i henhold til lov om fri rettshjelp. Bare unntaksvis kan fri rettshjelp ved økonomiske problemer innvilges. Fri Rettshjelp yter juridisk bistand ved personlig fremmøte på kontoret i Storgt. 19.