images/logo.png

DEBITO AS er et nytt firma, registrert i Brønnøysundregisteret 23. januar 2013. Innehaveren er imidlertid ingen ukjent person i "rådgivermiljøet", det er Thom Harlem, som i tillegg er registrert med firmaet HARLEM NO AS. Vi henviser til omtale av dette firmaet på Gjeldsoffer-Alliansens webside www.gjeld.org 

Årsaken til etableringen av dette nye firmaet skal vi ikke spekulere for mye over, men nevner at HARLEM NO AS nylig ble dømt i Forliksrådet til å betale tilbake deler av honoraret til en misfornøyd klient. Dommen ble rettskraftig, og tilbakebetalingen skjedde ikke innen fristen.

Klienten fikk derfor namsfogden til å kreve HARLEM NO for beløpet. Da ble det oppdaget at kontoen til HARLEM NO var tom, og klienten sto foreløpig igjen med skjegget i postkassen. Etter denne utvikling i saken, kan mye tyde på at firmaskiftet var planlagt, for at Thom Harlem dermed kunne unndra seg idømte forpliktelser.

Les mer om Thom Harlems bravader:

Sextrakasserte 23-årig klient!

Forsøkte å svindle klient for 20.500!

Cron Job Starter