Forsker på SIFO disputerte for doktorgrad

Christian Poppe forsvarte fredag 30. mai 2008 offentlig sin doktoravhandling i disputas på Blindern. Avhandlingens tittel er: «Inn i gjeldshengemyra» Undertittel: «Hvordan skyldnere mestrer gjeldsproblemer».

Christian er sosiolog, og har vært ansatt på SIFOs vitenskaplige avdeling siden 1989. Han har utført en rekke forskningsprosjekter i tilknytning til gjeldproblematikken.

 

 

GOA har hatt kontakt med Christian siden 1993, og stiller seg i gratulantenes rekker.

Mer informasjon på SIFOs webside:

 

 

Fredag 30. mai 2008 kl. 12:00
Doktor Poppe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Christian sammen med det vitenskapelige kollegium:

Christian sammen med det vitenskapelige kollegium:

 

Professor Jukka Gronow, universitetet i Uppsala
Professor Trygve Gulbrandsen, universitetet i Oslo
Professor Janet Ford, universitetet i York, England
Dekan, professor Gunn Birkelund, universitet i Oslo

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter