Mappe Dokumenter

pdf Høringsuttalelse Populær

1626 nedlastinger

Last ned (pdf, 136 KB)

horingsuttalelse.pdf

GOAs høringsutalelse til ny gjeldsordningslov. 30. april 2000

pdf Kjennelse fra Oslo byfogdembete Populær

1369 nedlastinger

Last ned (pdf, 655 KB)

080618_Kjennelse_fra_Oslo_byfogdembete.pdf

Kjennelse fra Oslo byfogdembete

pdf Seminar: Kredittvekst og gjeldsbyrde Populær

1105 nedlastinger

GOA`s innlegg på Finanskomiteens seminar om kredittvekst og gjeldsbyrde 21. februar 2005.

pdf Tilsvar fra Gunnar Olsen Populær

1557 nedlastinger

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter